Școala doctorală

Școala Doctorală

    În iunie 2016 am fost ales Director al Școlii Doctorale a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, în cadrul Consiliului ales al acestei Școli fiind coleg cu Prof.dr.ing. Marcel Istrate, Prof. dr.ing. Maricel Adam, dr.ing. Maricel Popa (reprezentantul mediului economic) și drd. ing. Ionel Hogaș.

    Școala Doctorală este o structură organizatorică esențială pentru rezultatele din cercetare dar și pentru sustenabilitatea financiară a Facultății. Un link de informare incipient scatre Școala Doctorală, îl găsiți aici.

    Din totalul de 26 de profesori conducători de doctorat atestați, 18 sunt cei care coordonează efectiv, la nivelul anului academic 2017/2018, 69 de doctoranzi înmatriculați la buget (cu bursă sau fără bursă) și 5 doctoranzi înmatriculați în regim cu taxă.

    Din cei 18 Profesori efectiv implicați în acest moment în activitatea de conducere științifică a tezelor de doctorat, 15 sunt cadre didactice titulare, un indicator foarte important pentru perspectivă și sustenabilitate.


  • Telefon:
    +4 0721 571 325

  • Adresa:
    Iasi, Romania

Copyright 2017 © Alexandru Sălceanu - Toate drepturile rezervate