• A. 3 Brevete

  1. Ciobanu R.C., Constantinescu G.C., Salceanu A., 2014, Compoziţie pe bază de polimeri sintetici şi naturali şi procedeu de obţinere a acesteia, brevet de invenţie principală România RO 125161 B1, indexat în baza de date ISI Web of Science

  2. Chriac H., Salceanu A., Barnea R., Convertor analog numeric paralel, brevet de invenţie principală România RO 101187 A, indexat în baza de date Derwent Innovations Index H03M-001/201 şi ISI Web of Science

  3. Chriac H., Salceanu A., Barnea R., Convertor analog numeric rapid, paralel-serie-paralel, brevet de invenţie principală România RO 101215-A, indexat în baza de date Derwent Innovations Index H03M-001/20 şi ISI Web of Science

 • B. Director-responsabil contracte de cercetare: 8 (3 director, 5 responsabil partener TUIAȘI)

  1. Sistem de gestiune electronica a documentelor si fluxurilor de lucru din cercetare dezvoltare, POS CCE-AXA II, COD SMIS-CNSR 2756, Nr. 30.11.2009 - Director proiect

  2. Dezvoltarea conceptului de clădire generator-convertor de energie regenerabilă, cu autonomie energetică ridicată şi acumulare în infrastructură şi sol – RENERGHOME, PNCDI-PARTENERIATE- 5413P/2007 - Responsabil, partener TUIAȘI

  3. Noi metode şi tehnici biomedicale de investigare, diagnosticare si monitorizare neinvazivă cu radiaţii electromagnetice neionogene - BIOELECTRA, PNCDI-PARTENERIATE-5272P/2007 - Responsabil, partener TUIAȘI

  4. Noi metode şi tehnici biomagnetometrice de înaltă rezoluţie pentru investigare şi diagnosticare biomedicală – BIOMAG, PNCDI-PARTENERIATE-5271P/2007 - Responsabil, partener TUIAȘI

  5. Metode si tehnici neinvazive cu microunde pentru detecţia timpurie a cancerului de sân – CANCERDET, CEEX-20/2005 - Responsabil, partener TUIAȘI

  6. Cercetări experimentale de magnetometrie cardiacă şi analiză matematică a semnalelor magnetometrice cardiace MCG - CARDIOMAG, CEEX-M1-136/2006 - Responsabil, partener TUIAȘI

  7. Susţinerea integrării cercetării româneşti în domeniul poluării electromagnetice în reţele, programe şi parteneriate europene de profil - INT-€-EM, CEEX-M3-226/2006 - Director proiect

  8. Laborator pentru încercări de imunitate la descărcări electrostatice - LIDES CEEX-M4-187/2006 - Director proiect

 • C. Alte realizări semnificative:

  1. Instalaţie automată pentru trasarea caracteristicilor materialelor magnetic moi, pilotată de calculator, ITCM –01 şi ITCM-02, însoţită de omologarea Standardului Tehnic de Ramură asociat;

  2. Fluxmetru integrator cu afişaj numeric, de Joasă Frecvenţă, IFM-01, însoţit de omologarea Standardului Tehnic de Ramură asociat;

  3. Instalaţie semiautomată pentru măsurarea caracteristicilor de magnetizare ale materialelor magnetic moi;

  4. Fluxmetru de vârf, pentru Înaltă Frecvenţă, IFMV-01, însoţit de omologarea Standardului Tehnic de Întreprindere asociat;

  5. Sistem multicanal de achiziţie pentru semnale lent variabile, SMAJ-01 şi 02, însoţită de omologarea Standardului Tehnic de Întreprindere asociat;

  6. Gaussmetru cu sondă Hall (model experimental şi omologare prototip);

  7. Fluxmetru real de valori efective, IFME-01, însoţit de omologarea Standardului Tehnic de Întreprindere asociat;

  8. Sistem automat de supraveghere şi menţinere a flăcării (cu senzor de ionizare), aplicat la cuptoarele cu gaz metan din Secţia de Turnătorie a Fabricii;

  9. Instalaţie electrică de comandă şi control a motopompei de beton produse în acea perioadă la “Nicolina”;

  10. Sistem electronic de programare şi dozare automată aplicat la centrala de beton (echipată cu doze tensometrice);

  11. Sistem electronic de programare şi control a planeităţii, aplicat la instalaţiile de mixturi asfaltice (tip NPK 01,02);

 • D. Experienţă în proiecte europene:

  1. Expert pe termen lung in proiectul: „Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii”, ID 32768;

  2. Expert pe termen lung, membru in Panelul 3 al proiectului „Calitate şi Leadership pentru învăţământul superior românesc”, ID 2684;

  3. Expert pe termen lung in proiectul POSDRU: „Burse doctorale pentru performanţă în cercetare la nivel European (EURODOC),” ID 59410;

  4. Director executiv in proiectul POSDRU: "Performanta prin post-doctorat pentru integrarea in aria europeana de cercetare (PERFORMERA)" , ID 57649;

  5. Expert pe termen lung în proiectul POSDRU - „BURSE DOCTORALE, O INVESTIŢIE ÎN INTELIGENŢĂ (BRAIN)”, ID 6681;

  6. Expert tip A în proiectul POSDRU/2/2.1 Învaţă pentru cariera ta, „Acces la un viitor de succes”;

  7. Expert pe termen lung in proiectul POSDRU „Studii doctorale pentru performante europene in cercetare si inovare - CUANTUMDOC" - ID 79407;

  8. Expert pe termen lung in proiectul POSDRU/90/2.1/S/64210, contractor Miscarea Romana pentru Calitate;

  9. Expert evaluator al ANVUR (National Agency for the Evaluation of Universities and Research Institutes), MIUR (Italian Ministry of Education, University and Research);

  10. Expert evaluator al AQAS (Agency for Quality Assurance) Koln, agenţie înregistrată în European Quality Assurance Register (EQAR) şi specializată în acreditatrea programelor de studii academice;

  11. Expert evaluator UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării), inclus in baza de date Brainmap;

 • Telefon:
  +4 0721 571 325

 • Adresa:
  Iasi, Romania

Copyright 2017 © Alexandru Sălceanu - Toate drepturile rezervate