Centralizator publicaţii

17 cărţi, din care:
    - 14 ca autor (3 publicate peste hotare și 11 cărți (sau capitole din cărți) publicate în România)
    - 3 cărți ca editor (2 internaționale)
214 articole științifice, din care:
  ▹ 17 articole în Jurnale cu factor de impact (ISI-Thomson Reuters);
  ▹ 146 articole indexate în BDI, după cum urmează:
    - 58 indexate în Web of Science
    - 14 publicate în Jurnale Internaționale
    - 35 publicate în Jurnale și Reviste naționale, acreditate de CNCSIS
    - 39 indexate în diverse baze internaționale, reprezentative pentru ingineria electrică-IEEEXplore, Scopus, Engineering Village
  ▹ 51 articole publicate în volumele (Proceedings) ale Conferințelor Internaționale;
156 citări, conform Web of Science Citation Report, h-index 7, according to ISI Web of Science
276 citări, h-index 9, conform Scopus
380 citări, h-index 11, conform Google Scholar
4542,87 puncte, evaluare conform OM6129/2016

CV-ul actualizat poate fi consultat în format PDF, aici.

LISTA COMPLETĂ de lucrări actualizată poate fi consultată și în format PDF, aici.

 • A. Teza de Doctorat

  Cercetări teoretice și experimentale asupra modelării Preisach a materialelor magnetic moi, 240 pag., Iaşi, 4 Iulie 1997

 • B. Cărți (manuale, monografii, tratate, îndrumare) publicate în străinătate: 3 (Coautor) + 2 (Coeditor)

  1. Editors Alexandru Salceanu and Cristian Fosalau, 2017, Proceedings of the 22nd IMEKO TC-4 International Symposium „Supporting World Development Through Electrical & Electronic Measurements”and 20th International Workshop On Adc Modelling And Testing, September 14-16, 2017, Iasi, Romania, © 2017 – IMEKO, 537 pp, ISBN 978-606-13-3975-4;

  2. V. David, Salceanu A., R. G. Ciorap, 2013, Acquisition and Analysis of Biomedical Signals in Case of Peoples Exposed to Electromagnetic Fields, Pp. 269-295, Pervasive and Mobile Sensing and Computing for Healthcare. Technological and Social Issues, Springer Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-642-32537-3 (Print) 978-3-642-32538-0 (Online).

  3. International collective, 2002, Electromagnetic Compatibility. Theory Manual (Salceanu A., Chapter 8,“ESD & Transient Problems” şi Salceanu A., Chapter 12, “ESD & Transient Tests”), Warwick University Press, 229-252; 307-321, ISBN 0 90 2683 54 3

  4. International collective , 2002, Electromagnetic Compatibility. Practical Manual (Salceanu A., Ch. 4, “EMC Management & Company Awareness”), Warwick University Press, 35-56, ISBN 0 90 2683 55 1

  5. Editors Mihai Cretu and Alexandru Salceanu, 2007, IMEKO TC-4 International Workshop on ADC Modelling and Testing, , © 2017 – IMEKO, 145 pp, ISBN 978-973-667-264-4

 • C. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate în ţară, la edituri recunoscute CNCSIS: 12 (11 coautor, 1 editor)

  1. Salceanu A., Luncă E., Neacşu O., Păuleţ M., Ursache S., Compatibilitate electromagnetică. Aplicaţii, 2015, Editura PIM, Iaşi, 206 pagini, ISBN 978-606-13-2812-3

  2. Andrei Marinescu-Editor, 2014, Electromagnetic Compatibility/ Electromagnetic Field. Research and Development in Romania, Ed. A.G.I.R., , Electrical-Power Engineering Series, ISBN-978-973-720-521-6.- Chapter- A. Salceanu, E. Lunca, O. Beniuga, O. Neacsu, S. Ursache-“Works and Walks in ESD, developed at the Faculty of Electrical Engineering”- pp.112-118

  3. Editor Salceanu A., 2014, Dragomir Hurmuzescu, Electricitatea, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, 391 pagini, ISBN 978-973-703-801-2

  4. David V., Salceanu A., Creţu E., 2005, Măsurări în biomedicină şi ecologie. Aplicaţii, Editura Setis, Iaşi, 220 pagini, ISBN 973-86764-3-6

  5. Salceanu A., Creţu M., Sărmăşanu C., 2003, Zgomote şi interferenţe în instrumentaţie, Ediţia a II-a, Editura Cermi, Iaşi, 260 pagini, ISBN 973-8188-64-4

  6. Breniuc L., Creţu M., Salceanu A., 2002, Proiectarea cu microcontrolere 8051, Teorie şi aplicaţii, Editura „Gh.Asachi”, Iaşi, 188 pagini, ISBN 973-8292-63-8

  7. Salceanu A., Creţu M., Breniuc L., 2002, Materiale magnetic moi, Modelare Preisach si aplicaţii, Editura Cermi, Iaşi, 250 pagini, ISBN: 973-8188-06-7

  8. Colectiv, coordonator Creţu M., 2001, Tendinţe novatoare în instrumentaţie şi măsurări electrice (capitolului VII, Salceanu A., “Noi aplicaţii ale modelării Preisach cu alunecare în studiul materialelor magnetice”), Editura Sedcom Libris, Iasi, 168-190, ISBN 073-8028-76-0

  9. Salceanu A., Creţu M., Sărmăşanu C., 1999, Zgomote şi interferenţe în instrumentaţie, Editura Cermi, Iaşi, 240 pagini, ISBN: 973-9378-56-2

  10. Sărmăşanu C., Creţu M., Salceanu A., 1998, Senzori şi traductoare pentru roboţi, Editura CIA, Bucureşti, 179 pagini, ISBN 973-97272-3-9

  11. Neacșu O., Salceanu A., Păuleț M., 2019, Software de birotică, Editura PIM, Iași, 212 pagini, ISBN 978-606-13-4816-9

  12. Luncă E., Salceanu A., 2018, Zgomote şi interferențe în instrumentație. Aplicații, Editura PIM, Iaşi, 156 pagini, ISBN 978-606-13-4699-8

 • D. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare etc.) publicate pe web: 1

  1. Salceanu A., Teste de preconformitate în domeniul EMC-ESD, 2015, 152 pagini, http://iota.ee.tuiasi.ro/~asalcean

 • E. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale: 166 (17 reviste ISI + 58 ISI Proceedings + 3 Inventii + 49 reviste BDI + 39 BDI Proceedings)

  Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI, cu factor de impact: 17

  Invenţii: 3 brevete de invenţie

  1. Ionete E. I., Iordache S. M., Iordache A. -M., Ionete, R. E, Salceanu A., Nichita C., Dobrica B., Stamatin I., .2014, Cryogenic sensor with carbon nanotubes, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES, Volume: 9, Issue: 2, pp: 511-517, ISSN 1842 – 3582, Impact Factor for 2013: 1.123

  2. Salceanu A., Beniuga O., Lunca E., 2013, Advances in measurement and analysis of electrostatic discharge significance of human body capacitance , Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 12, No. 6, pag. 1119-1124, ISSN: 1582-9596, Impact Factor 1.258

  3. Bicleanu,P., Nicuta, A.M., Salceanu,A., 2013, Innovative immunity to electrostatic discharge testing method using the very-fast transmission line pulse concept, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 12, No. 6, pag. 1125-1130, ISSN: 1582-9596, Impact Factor 1.258

  4. Nicuţă A.M., Bicleanu P., Beniugă O., Salceanu A.,2013, Modeling devices sensitivity associated to the susceptibility of ESD phenomena, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 12, No. 6, pag. 1131-1136, ISSN: 1582-9596, Impact Factor 1.258

  5. Lunca E., Istrate M., Salceanu A.,2013, Comparative analysis of the extremely low-frequency magnetic field exposure from overhead power lines, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 12, No. 6, pag. 1145-1152, ISSN: 1582-9596, Impact Factor 1.258

  6. Neacsu, O., Beniuga, O., Salceanu, A., 2012, Assessment on electric charges pollution in the residential area and laboratory environment , Environmental Engineering and Management Journal, Volume 11, No. 3, pp. 635-640, ISSN: 1582-9596, Impact Factor 1.258

  7. Lunca, E., David, V., Salceanu, A., Cretescu, I., 2012, Assessing the human exposure due to wireless local area networks in office environments, Environmental Engineering and Management Journal, Volume 11, No.2, pp. 385-391, ISSN: 1582-9596, Impact Factor 1.258

  8. Lunca, E., Salceanu, A., 2012, Virtual Instrumentation Approach for Teaching EMC Concepts, ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA Issue: 1 pp. 75-80, ISSN: 1392-1215, Impact Factor for 2013: 0.445

  9. Corciova C., Ciorap R., Zaharia D., Salceanu A., 2011, Influence of ambient temperature on central and peripheral impedance measurements of the human body, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 10, No. 4, pag. 511-517, ISSN: 1582-9596, Impact Factor 1.258

  10. Nica I., David V., Dafinescu V., Salceanu A., Haba C. G., 2011, Characterization of electromagnetic radiation from a patient monitor, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 10, No. 4, pag. 561-566, ISSN 1582-9596, ISSN: 1582-9596, Impact Factor 1.258

  11. David V., Nica I., Salceanu A., 2009, Survey of Electromagnetic Environment due to Mobile Communications, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 8, No. 2, pag. 341-345, ISSN: 1582-9596, Impact Factor 1.258

  12. David V., Nica I., Salceanu A., Breniuc L., 2009, Monitoring of environmental low frequency magnetic fields, Environmental Engineering and Management Journal, Vol. 8, No. 5, pag. 1253-1261, ISSN: 1582-9596, Impact Factor 1.258

  13. Olaru, R., Salceanu A., Calarasu, D., Cotae, 2000, C., Magnetic Fluid Actuator, Sensors and Actuators, Vol. A81, Elsevier Publications, 290-293, ISSN 0924-4247, Five year impact Factor 2.143

  14. Baltag, O., Costandache, D., Salceanu, A., 2000, Tilt Measurement Sensor, Sensors and Actuators, Vol. A81, Elsevier Publications, 336-339, ISSN 0924-4247, Five year impact Factor 2.143

  15. Salceanu, A., Baltag, O., Costandache, D., 2000, Preisach Approach for Modelling an Amorphous Toroidal Fluxgate Sensor, Sensors and Actuators, Vol. A81, Elsevier Publications, 208-211, ISSN 0924-4247, Five year impact Factor 2.143

  16. Salceanu, A., David, V., 1999, Programs and Virtual Hysteresisgraph for Scalar Preisach Modelling, Computer Standards & Interfaces 21, Number 4, Elsevier Publications, 349-356, ISSN 0920-5489, Five year impact Factor 1.417  Invenția/Brevet 1. Ciobanu R.C., Constantinescu G.C., Salceanu A., 2014, Compoziţie pe bază de polimeri sintetici şi naturali şi procedeu de obţinere a acesteia, brevet de invenţie principală România RO 125161 B1, indexat în baza de date ISI Web of Science

  Invenvia/Brevet 2. Chriac H., Salceanu A., Barnea R., Convertor analog numeric paralel, brevet de invenţie principală România RO 101187 A, indexat în baza de date Derwent Innovations Index H03M-001/201 şi ISI Web of Science

  Invenția/Brevet 3. Chriac H., Salceanu A., Barnea R., Convertor analog numeric rapid, paralel-serie-paralel, brevet de invenţie principală România RO 101215-A, indexat în baza de date Derwent Innovations Index H03M-001/20 şi ISI Web of Science

 • F. Lucrări ştiinţifice publicate Proceedings, indexate in baze de date internationale: 86 (din care 41 în ISI Web of Science, Thomson Reuters)

  1. Sandu, I.A., Salceanu, A., 2017, Applications of the Phase Containment Effectiveness Metric in Automotive Industry Agile SW Development, Proceedings of the 22-nd IMEKO TC4 International Symposium and 20-th International Workshop on ADC Modelling and Testing, 14-16 September 2017, Iasi, Romania, pp. 45-49, ISBN 978-606-13-3975-4, bazele de date www.scopus.com

  2. Lunca,E., Ursache, S., Salceanu, A., 2017, Characterization of the Electric and Magnetic Field Exposure from a 400 kV Overhead Power Transmission Line in Romania, Proceedings of the 22-nd IMEKO TC4 International Symposium and 20-th International Workshop on ADC Modelling and Testing, 14-16 September 2017, Iasi, Romania, pp. 239-244, ISBN 978-606-13-3975-4, bazele de date www.scopus.com

  3. Ursache S., Lunca,E., Salceanu, A., Pavel, I., 2017, Study on the Relationship between Magnetic Fields Generated by Home Appliances and Associated Drawn Currents, Proceedings of the 22-nd IMEKO TC4 International Symposium and 20-th International Workshop on ADC Modelling and Testing, 14-16 September 2017, Iasi, Romania, pp. 305-308, ISBN 978-606-13-3975-4, bazele de date www.scopus.com

  4. Haas, T., Walter, M. S. J., Weiherer S., Salceanu, A., 2017, Increasing the driving range of electric vehicles using secondary energies, Proceedings of the 22-nd IMEKO TC4 International Symposium and 20-th International Workshop on ADC Modelling and Testing, 14-16 September 2017, Iasi, Romania, pp. 325-338, ISBN 978-606-13-3975-4, bazele de date www.scopus.com

  5. Sandu, I.A., Salceanu, A., 2017, Metrics Improvement for Phase Containment Effectiveness in Automotive Software Development Process, Proceedings of the10-th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING (ATEE 2017), 23-25 March, Bucharest, Romania, pp.661-666, ISBN: 978-1-5090-5159-5, bazele de date Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org

  6. Gifei, S., Salceanu, A., 2017, Integrated Management System for Quality, Safety and Security in Developing Autonomous Vehicle, Proceedings of the10-th International Symposium on ADVANCED TOPICS IN ELECTRICAL ENGINEERING (ATEE 2017), 23-25 March, Bucharest, Romania, pp.673-676, ISBN: 978-1-5090-5159-5, bazele de date Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org

  7. Salceanu, A., Paulet, M., Ursache, S., Poenaru, M.M., 2016, Evaluating the Cumulative Exposure to Low Frequency Electric Fields, Proceedings of the9-th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2016), 20-22 October, Iasi, Romania, pp.408-412, ISBN: 978-1-5090-6128-0, DOI: 10.1109/ICEPE.2016.7781372, bazele de date Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org

  8. Salceanu, A., Lunca, E., Neacsu O., Iacobescu, F., 2016, Assessing the Close Field Non-Ionizing Emissions of PC-Monitors, Proceedings of the 9-th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2016), 20-22 October, Iasi, Romania, pp. 592-597, ISBN: 978-1-5090-6128-0, DOI: 10.1109/ICEPE.2016.7781409, bazele de date Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org

  9. Lunca, E., Salceanu, A., 2016, An Overview of RF-EMF Monitoring Systems and Associated Monitoring Data, Proceedings of the 9-th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering (EPE 2016), 20-22 October, Iasi, Romania, pp.418-421, ISBN: 978-1-5090-6128-0, DOI: 10.1109/ICEPE.2016.7781374, bazele de date Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org

  10. Salceanu, A., Poenaru, M.M., Anghel, M.A., Paulet, M., 2016, Approach on the Evaluation of Exposure to Low Frequency Electric Fields, Proceedings of the 21st IMEKO TC4 International Symposium and 19th International Workshop on ADC Modelling and Testing, 7-9 September 2016, Budapest, Hungary, pp. 32-36, ISBN 978-615-5270-28-4, bazele de date www.scopus.com

  11. Poenaru, M.M., Iacobescu, F., Anghel, A.C., Salceanu, A., Anghel, M.A., 2016, Active Power Quality Assessment through Interlaboratories Comparison, Proceedings of the 21st IMEKO TC4 International Symposium and 19th International Workshop on ADC Modelling and Testing, 7-9 September 2016, Budapest, Hungary, pp. 224-228, ISBN 978-615-5270-28-4, bazele de date www.scopus.com

  12. Lunca, E., Salceanu, A., Ursache, S.,Anghel, M.A., 2016, Evaluation of EMF Exposure from Digital Terrestrial Television Transmitters, Proceedings of the 21st IMEKO TC4 International Symposium and 19th International Workshop on ADC Modelling and Testing, 7-9 September 2016, Budapest, Hungary, pp. 236-239, ISBN 978-615-5270-28-4, bazele de date www.scopus.com

  13. Salceanu, A., Iacobescu, F., Păuleţ, M.V., Anghel M.A., 2015, Approach on measuring the surface resistivity of esd-fabrics, Proceedings of the XXI IMEKO International Congress, 30August-4 September 2015, Prague, Czech Republic, pp. 725-729, ISBN: 978-80-01-05793-3, bazele de date www.scopus.com

  14. Iacobescu, F., Salceanu, A., Anghel, A.C., Anghel M.A., 2015, Evaluation of monitoring system network performance, Proceedings of the XXI IMEKO International Congress, 30August-4 September 2015, Prague, Czech Republic, pp. 1808-1813, ISBN: 978-80-01-05793-3, bazele de date www.scopus.com

  15. Salceanu, A., Păuleţ, M.V., Ursache, S.I., 2015, Fast method for determining significant electrical parameters of ESD -Textiles, Proceedings of the 9th International Symposium on Advanced Topics In Electrical Engineering, 7-9 May 2015, Bucharest, Romania, pp. 348-351, ISSN: 2068-7966, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  16. Păuleţ, M.V., Salceanu, Andrei., Salceanu, A., 2015, Automatic Recognition of the Person by ECG Signals Characteristics, Proceedings of the 9th International Symposium on Advanced Topics In Electrical Engineering, 7-9 May 2015, Bucharest, Romania, pp. 281-284, ISSN: 2068-7966, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  17. Lunca, E. , Damian, C. , Salceanu, A., 2014, EMF exposure measurements on 4G/LTE mobile communication networks, Proceedings of the 8th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 16-18 October 2014, Iaşi, Romania, pp. 545-548, ISBN: 978-147995849-8, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org,

  18. Luca, C., Salceanu, A., Ciorap R., 2014, Study on the influence of electromagnetic field produced by a medical equipment on the EEG signals, International Conference on Advancements of Medicine and Health Care through Technology; 5th–7th June 2014, Cluj-Napoca, Romania, pp. 291-294, Springer International Publishing

  19.Paulet, M.V. , Neacsu, O.M., Salceanu, A., 2014, Virtual device for recovering the hand functions, Proceedings of the 8th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 16-18 October 2014, Iaşi, Romania, pp. 577-580, ISBN: 978-147995849-8, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  20. Ionete, E.I., Monea, B.F., Vijulie, M., Soare, A., Iordache, S.M., Iordache, A.-M., Stamatin, I., Salceanu, A., 2014, Graphene layers used as cryogenic temperature sensor , Proceedings of the 8th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 16-18 October 2014, Iaşi, Romania, pp.774-777, ISBN: 978-147995849-8, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  21. Luca, C., Salceanu, A., 2014, Study on the influence of wireless communication systems on the EKG signal , Proceedings of the 8th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 16-18 October 2014, Iaşi, Romania, pp.423-426, ISBN: 978-147995849-8, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  22. Neacsu, O.-M. , Paulet, M.V. , Salceanu, A., 2014, Analysis of current pulse generated by electrostatic discharge simulator, Proceedings of the 8th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 16-18 October 2014, Iaşi, Romania, pp.484-487, ISBN: 978-147995849-8, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  23. Salceanu, A., Nica, I., Lupuleasa, G., Paulet, M., 2014, Evaluating the influence of DECT transmission systems on sensitive medical devices, Proceedings of the 8th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 16-18 October 2014, Iaşi, Romania, pp.805-810, ISBN: 978-147995849-8, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  24. Salceanu, A., Lunca, E., Luca, C., Ursache, S., 2014, Monitoring the electromagnetic traffic in an intensive care unit, Proceedings of the 8th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 16-18 October 2014, Iaşi, Romania, pp.811-814, ISBN: 978-147995849-8, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  25. Ursache, S. , Salceanu, A., Lunca, E.,2014, An evaluation of the measurement uncertainty for the electrostatic discharge current parameters, Proceedings of the 8th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 16-18 October 2014, Iaşi, Romania, pp.462-465, ISBN: 978-147995849-8, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  26. Ionete, E.I. , Monea, B., Spriridon, I., Vacaru, M., Salceanu, A., 2014, Two-phase cryogenic flow meter, Proceedings of the 8th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 16-18 October 2014, Iaşi, Romania, pp.260-263, ISBN: 978-147995849-8, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  27. Ionete, E.I., Monea, B., Vijulie, M., Soare, A., Iordache, S.M., Iordache. A.M., Stamatin, I., Salceanu, A., 2014, Graphene Layers Used as Cryogenic Temperature Sensor, Proceedings of the 8th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 16-18 October 2014, Iaşi, Romania, pp. 774-777, ISBN: 978-147995849-8, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  28. Salceanu, A., Iacobescu, F., Luca, C. , Anghel, M., 2014, Analyze of the disruptive potential of two RF sources inside a neonates I.C.U, Proceedings of the 20th IMEKO TC4 Symposium on Measurements of Electrical Quantities: Research on Electrical and Electronic Measurement for the Economic Upturn, 15-17 September 2014, Benevento, Italy, pp. 647-651, ISBN: 978-929900732-7, www.scopus.com

  29. Iacobescu F., Salceanu, A., Anghel A.C., Anghel M.A., 2014, Monitoring and controlling the air quality environmental pollutants, Proceedings of the 20th IMEKO TC4 Symposium on Measurements of Electrical Quantities: Research on Electrical and Electronic Measurement for the Economic Upturn, 15-17 September 2014, Benevento, Italy, pp. 775-779, ISBN: 978-929900732-7, www.scopus.com

  30. Anghel, M.-A. , Iacobescu, F. , Salceanu, A., 2013, Exhaled breath alcohol - Quality assurance in the field of legal metrology, Proceedings of the 19th IMEKO TC4 Symposium on Measurements of Electrical Quantities, 18-19 July 2013, Barcelona, Spain, pp. 474-479, ISBN: 978-162993189-0 www.scopus.com

  31. Salceanu, A. , Iacobescu, F. , Olteanu, M.-A., 2013, Upon the influence of the real value of human body capacitance in ESD immunity tests, Proceedings of the 19th IMEKO TC4 Symposium on Measurements of Electrical Quantities, 18-19 July 2013, Barcelona, Spain, pp. 501-507, ISBN: 978-162993189-0 www.scopus.com

  32. Bicleanu, Dumitru-Paul; Nicuta, Ana-Maria; Salceanu, Alexandru, 2013, A Novel ESD Protection Structure used to Enhance the Safety of the MOSFET Integrated Circuitry, Proceedings of 8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), 23-25 May 2013, Bucharest, Romania, pp. ISBN 978-1-4673-5980-1; 978-1-4673-5979-5, ISI Web of Science, www.scopus.com

  33. Nicuta, Ana-Maria; Bicleanu, Paul; Salceanu, Alexandru, Signal Integrity Issues due to ESD events in High-Speed CMOS Comparator, 2013, Proceedings of 8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), 23-25 May 2013, Bucharest, Romania, pp. ISBN 978-1-4673-5980-1; 978-1-4673-5979-5, ISI Web of Science, www.scopus.com

  34. Paulet, Marius Valerian; Neacsu, Oana Maria; Salceanu, Alexandru, Elearning Dedicated to the Students of Electrical Engineering ,2013, Proceedings of 8th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), 23-25 May 2013, Bucharest, Romania, pp. ISBN 978-1-4673-5980-1; 978-1-4673-5979-5, ISI Web of Science, www.scopus.com

  35. Ionete, Eusebiu Ilarian; Ionete, Roxana Elena; Monea, Bogdan; Salceanu A., 2012, Two-phase Cryogenic Flow Measurement, Proceedings of the 7th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 25-27 October 2012, Iaşi, Romania, pp.148-150, ISBN: 978-1-4673-5001-3, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  36. Ionete, E.I., Schitea D., Monea B., Salceanu A., 2012, Aspects Regarding the Liquid Level Measurement For a Cryogenic Pump, Proceedings of the 7th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 25-27 October 2012, Iaşi, Romania, pp.151-153, ISBN: 978-1-4673-5001-3, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  37. Luca, C., Salceanu A., 2012, Study upon Electromagnetic Interferences inside an Intensive Care Unit, Proceedings of the 7th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 25-27 October 2012, Iaşi, Romania, pp.535-540, ISBN: 978-1-4673-5001-3, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  38. Lunca, E., Istrate, M., Salceanu, A., 2012, Computation of the Magnetic Field Exposure from 110 kV Overhead Power Lines Proceedings of the 7th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 25-27 October 2012, Iaşi, Romania, pp.628-631, ISBN: 978-1-4673-5001-3, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  39. Beniuga, O., Salceanu, A., Neacsu, O., 2012, Time Domain Measurement of Magnetic Field Radiated by Electrostatic Discharge for Electromagnetic Pollution Assessment, Proceedings of the 7th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 25-27 October 2012, Iaşi, Romania, pp.632-635, ISBN: 978-1-4673-5001-3, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  40. Bicleanu, P., Nicuta, A.M., Bargan, L., Salceanu A., 2012, Protective Circuitry Developments related to MOSFET Protection Setup to the Occurrence of Electrostatic Discharge Phenomenon, Proceedings of the 7th International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering, 25-27 October 2012, Iaşi, Romania, pp.723-727, ISBN: 978-1-4673-5001-3, bazele de date ISI Web of Science, www.ieeexplore.ieee.org, www.scopus.com

  41. Corciova, C., Ciorap, R., Matei, D., Salceanu A., 2012, Design an Impedance Plethysmography System for Measuring Limb Blood Flow, 5th European Conference of the International Federation For Medical and Biological Engineering, Pts 1 and 2 Volume: 37 Pages: 157-160, ISI Web of Science

  42. Lunca, E., Salceanu, A., 2011, Using the new lxi instruments in remote laboratory applications, 7th International Conference on Management of Technological Changes, 1-3 September 2011, Alexandroupolis, Greece, pp 381-384, ISI Web of Science, www.scopus.com

  43. Munteanu, C., Cretu, S., Stanciu, T., Salceanu A., 2011, Achievements in Technical University of Iasi for the implementation of a unitary curriculum for mathematical courses, 7th International Conference on Management of Technological Changes, 1-3 September 2011, Alexandroupolis, Greece, pp 389-392, ISI Web of Science, www.scopus.com

  44. Salceanu, A., Pletea, A., Crainiceanu Paulet F., 2011, Approach on up-to-date mathematic curricula in engineering faculties, 7th International Conference on Management of Technological Changes, 1-3 September 2011, Alexandroupolis, Greece, pp 429-432, ISI Web of Science, www.scopus.com

  45. Corciova, C., Ciorap, R.., Matei, R.., Salceanu A., 2011, Peripheral Vascular Measurement Using Electrical Impedance Plethysmography, The 3rd International Conference on Advancements of Medicine and Health Care through Technology, 29 August-2 September 2011, Cluj Napoca, Romania, IFMBE Proceedings, Volume 36, Pages: 136-139 , ISI Web of Science, www.scopus.com

  46. Corciova, C., Turnea, M., Salceanu, A., 2011, A Measurement System for the Blood Flow in Peripheral Territory, Proceedings of The 3rd International Conference on E-Health and Bioengineering (EHB), 24-26 November 2011, Iasi, Romania ISI Web of Science, www.scopus.com, IEEXplore

  47. Ursache, S., Lunca, E., Salceanu A., 2010, Introducing mathematica software to electrical engineering students:, alexandru way to improve the computational skills, Proceedings of the 6th International Seminar on the Quality Management in Higher Education, pp: 697-700, 8-9 July 2010, Tulcea, Romania, ISI Web of Science, www.scopus.com,

  48. David, V., Nica, I., Salceanu, A., 2009, Electromagnetic absorbers based on chiral honeycomb slab, Electromagnetic Compatibility – EMC Europe, 2009 International Symposium on, Athen, 11-12 June 2009, pp. 91 – 94, ISI Web of Science, www.scopus.com, IEEXplore

  49. Lunca, E., Salceanu, A., David, V., 2008, EMC Education at Technical University of Iasi – from EMC Fundamentals to Measurements and Standards, Proceedings of 5th International Seminar on Quality Management in Higher Education, 12-14 June 2008, Tulcea, România, pag. 341-344, ISI Web of Science, www.scopus.com,

  50. Salceanu, A., Neacsu, O., Paulet, M., 2008, On the addition of the laboratory accreditation procedures in the engineering curricula, Proceedings of 5th International Seminar on Quality Management in Higher Education, 12-14 June 2008, Tulcea, România, pag. 363-366, ISI Web of Science, www.scopus.com,

  51. David V., Nica I.., Salceanu A., Baltag O., 2008, The measurement of radiofrequency electromagnetic fields in some special places, 16-th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements & 13-th International Workshop on ADC Modelling and Testing, pp.56-61, 22-24 september 2008, Florence, Italy, ISBN: 978-889031493-3, www.scopus.com

  52. David V., Nica I., Ciobanu R., Salceanu A., 2008, The numerical simulation of the electromagnetic shield based on chiral honeycomb slab, 16-th IMEKO TC4 International Symposium- Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements & 13-th International Workshop on ADC Modelling and Testing, pp.807-812, 22-24 september 2008, Florence, Italy, ISBN: 978-889031493-3, www.scopus.com

  53. David V., Salceanu A.,Vremeră E., Nica I., 2007, Electromagnetic Shielding Properties Evaluation of Buildings Situated near Radio Frequency Transmitters, First IMEKO TC 19 International Symposium, pp. 23-28, 19-21 September 2007, Iasi, Romania, ISBN 978-973-667-263-7; www.scopus.com

  54. David V., Vremeră E., Salceanu A., Nica I., Baltag O., 2007, On the Characterization of Electromagnetic Shielding Effectiveness of Materials, 15-th IMEKO TC 4 International Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation; Vol. I, pag. 73-78, 19-21 September 2007, Iasi, Romania ISBN 978-973-667-262-0; www.scopus.com

  55. Păuleţ M.V., Neacşu O., M. Creţu, Salceanu A., 2007, Distance Learning Using LabVIEW, 15-th IMEKO TC 4 International Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation, Vol. II, pag. 706-709, 19-21 September 2007, Iasi, Romania, ISBN 978-973-667-262-0; www.scopus.com

  56. Luncă E. David V., Salceanu A., 2007, Broadband Tri-axis Magnetic Field Measurement System, 15-th IMEKO TC 4 International Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation, Vol. I, pag. 332-335, 19-21 September 2007, Iasi, Romania, ISBN 978-973-667-261-3; www.scopus.com

  57. Luncă E., Salceanu A., Creţu M., 2007, Implementing the I2C Communication Protocol in LabVIEW, 15-th IMEKO TC 4 International Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation, Vol. II, pag. 514-517, 19-21 September 2007, Iasi, Romania, ISBN 978-973-667-262-0; www.scopus.com

  58. Neacşu O., Salceanu A., Luncă E., David V., 2007, Indirect Measurements on the Capacity in the Electrostatic HB Model, 15-th IMEKO TC 4 International Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation, Vol. I, pag. 38-41, 19-21 September 2007, Iasi, Romania, ISBN 978-973-667-261-3; www.scopus.com

  59. Salceanu A., Neacşu O., David V., Luncă E., 2007, Measurements upon Human Body Capacitance: Theory and Experimental Setup, 15-th IMEKO TC 4 International Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation, Vol. I, pag. 48-51, 19-21 September 2007, Iasi, Romania, ISBN 978-973-667-261-3; www.scopus.com

  60. Toma, L., Salceanu, A., Cretu, M., 2007, ESD immunity tests in system designs, 15-th IMEKO TC 4 International Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation, Vol. I, 19-21 September 2007, Iasi, Romania, ISBN 978-973-667-261-3; www.scopus.com

  61. David V., Ciobanu R., Salceanu A., 2006, The measurement of residential magnetic fields, International Symposium on Electromagnetic Compatibility „EMC EUROPE”2006, Barcelona, Spain, pp 762-767, , ISBN 84-689-9442-1 (tipărit, volum 2), ISBN 84-689-9438-3 (CD), http://ieeexplore.ieee.org/Xplore

  62. David V., Salceanu A., Luncă E., 2005, The Measurement of Electromagnetic Fields in Hospital Electrotherapy Rooms, Proceedings of the 14th International Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation, 12-15 September 2005, Gdynia-Jurata, Poland, 275-278, ISBN 83-89786-37-0; www.scopus.com

  63. Luncă E., Donciu C., Cretu M., Salceanu A., 2005, A Basic Virtual Test System for EMI/RFI Problems, Proceedings of the 14th International Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation, 12-15 September 2005, Gdynia-Jurata, Poland, 418-421, ISBN 83-89786-37-0; www.scopus.com

  64. Salceanu A., David V., Creţu M., 2005, Prolongation of Double RLC Model for ESD Manifold Events, Proceedings of the 14th International Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation, 12-15 September 2005, Gdynia-Jurata, Poland, 364-367, ISBN 83-89786-37-0; www.scopus.com

  65. David V., Creţu M., Salceanu A., 2005, One Year Period Survey of Residential Magnetic Fields, Proceedings of the 14th International Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation, 12-15 September 2005, Gdynia-Jurata, Poland, 325-330, ISBN 83-89786-37-0; www.scopus.com

  66. Creţu G., Creţu M., Salceanu A., 2005, Approach on Technological Improvements Involved by Digital Transducers Implementation, Proceedings of the 4th International Conference on the Management of Technological Changes, Chania, Greece, 33-38, ISBN 960-8475-04-X., ISI Web of Science, www.scopus.com,

  67. David V., Cretu M., Salceanu A., 2004, The Time and Frequency Domain Measurements of the Magnetic Fields Emitted by Video Display Terminals, IEEE Digest of CPEM, 27 June-2 July 2004, London, U.K., pp.400-401, ISI Web of Science, www.scopus.com

  68. David V., Salceanu A., Creţu M., Luncă E., 2004, The Survey of Electromagnetic Environment near RF Transmitters, Proceedings of the 13th International Symposium IMEKO TC-4, Athens, Greece, 29 September-1 October 2004, pp.16-20, ISBN: 978-163439184-9, www.scopus.com

  69. David, V. , Cretu, M. , Salceanu, A., 2004, On the loop sensors for the electromagnetic field measurement, Proceedings of the 13th International Symposium IMEKO TC-4, Athens, Greece, 29 September-1 October 2004, pp.588-592, ISBN: 978-163439184-9, www.scopus.com

  70. Breniuc, L. , Haba, C.G. , Salceanu, A., 2004, Learning remote temperature measurement in instrumentation laboratory, Proceedings of the 13th International Symposium IMEKO TC-4, Athens, Greece, 29 September-1 October 2004, pp.194-199, ISBN: 978-163439184-9, www.scopus.com

  71. Salceanu, A. , Cretu, M., David, V., Lunca, E., 2004, Determining ESD threats for a human-furniture model in motor vehicles, Proceedings of the 13th International Symposium IMEKO TC-4, Athens, Greece, 29 September-1 October 2004, pp.493-495, ISBN: 978-163439184-9, www.scopus.com

  72. Salceanu, A. , David, V., Cretu, M., 2004, Measuring and interpreting the CMOS IC variable input impedance versus ESD stress, Proceedings of the 13th International Symposium IMEKO TC-4, Athens, Greece, 29 September-1 October 2004, pp.502-504, ISBN: 978-163439184-9, www.scopus.com

  73. Lunca, E. , Salceanu, A. , Hanganu, S. , Donciu, C., 2004, Virtual instrument aiming to extend the capabilities of the spectrum analyzers, Proceedings of the 13th International Symposium IMEKO TC-4, Athens, Greece, 29 September-1 October 2004, pp.653-656, ISBN: 978-163439184-9, www.scopus.com

  74. Munteanu R., Creţu M., Salceanu A., 2003, Actual Trends in Research Centres management Developed in Romanian Universities, The 3-rd International Conference on the Management of Technological Changes, Chania, Greece, 307-310, ISBN 960-8475-03-1, ISI Web of Science, www.scopus.com

  75. Salceanu A., Cobzeanu M.D., Creţu V.E., 2003, EMC and ESD Management: a Comprehensive and Challenging Point of Interest, The 3-rd International Conference on the Management of Technological Changes, Chania, Greece, 57-62, ISBN 960-8475-03-1, ISI Web of Science, www.scopus.com

  76. Creţu M., Salceanu A., Creţu V.E., 2003, Single market Concept Implemented through European Commission Electrical norms and Directives, The 3-rd International Conference on the Management of Technological Changes, Chania, Greece, 45-50, ISBN 960-8475-03-1, ISI Web of Science, www.scopus.com

  77. Salceanu A., David V., Creţu M., 2002, Consideration on the Influence of the Grounding Set-up Configuration on ESD Susceptibility, 12th IMEKO TC-4 International Sympozium, Electrical Measurements and Instrumentation, Zagreb, Croatia, 44 – 46, ISBN 953-96093-6-4, baza de date www.engineeringvillage.com

  78. Salceanu A., David V., Creţu M., Breniuc L.,2002, Study on Certain Parameters Influencing Repeatability and Coupling in ESD Tests, 12th IMEKO TC-4 International Sympozium, Electrical Measurements and Instrumentation, Zagreb, Croatia, 47-49, ISBN 953-96093-6-4, baza de date www.engineeringvillage.com

  79. David V., Salceanu A. Cretu M., 2002, The Survey of the Electromagnetic Environment in a Residential Area Traversed by Transmission Lines, 12th IMEKO TC4 International Symposium Electrical Measurements and Instrumentation, Zagreb, Croatia, ISBN 953-96093-7-2, baza de date www.engineeringvillage.com

  80. David V., Salceanu A., Creţu M., 2002, A Method for Measurement of Electromagnetic Environment, 12th IMEKO TC-4 International Sympozium, Electrical Measurements and Instrumentation, Zagreb, Croatia, 227-230, ISBN 953-96093-6-4, www.engineeringvillage.com

  81. David V., Antoniu M., Cretu M., Salceanu A., 2002, An isotropic sensor for the measurement of low frequency electric and magnetic fields, CPEM Digest (Conference on Precision Electromagnetic Measurements) , pp. 20-21, ISI Web of Science, www.scopus.com

  82. Baltag, O., Costandache, D., Salceanu, A., 2000, Study of a ferrite sensor for medium magnetic field intensity measurement, Non-Linear Electromagnetic Systems. ISEM '99, pp 665-9, ISI Web of Science, www.engineeringvillage.com

  83. David V., Creţu M., Salceanu A., 2000, An Asymmetrical Sensor for Simultaneous Electric and Magnetic Field Measurements, IEEE Digest - Conference on Precision Electromagnetic Measurements, Sydney, 285-286, ISI Web of Science, www.scopus.com

  84. Salceanu A., 1998, Automatic Approach for Preisach Model Identification, Proceedings of the 6th International Symposium on Automatic Control and Computer Science, SACCS’98, Volume I, Iasi, 53-56, ISBN 973-9390-42-0, http://portal.isiknowledge.com

  85. David V., Salceanu A., Antoniu M., 1998, On the Measurement of Ambient Magnetic Fields in Residences, Proceedings of the 6th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments OPTIM’98, Volume I, Braşov, 267-270, ISBN 973-98511-2-6, http://ieeexplore.ieee.org/Xplore

  86. Salceanu A., David V., 1998, Low Frequency and Low Coercivity Virtual Hysteresisgraph for Stright Samples, Proceedings of the 6th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments OPTIM 98, Volume I, Braşov, 25-28, ISBN 973-98511-2-6, http://ieeexplore.ieee.org/Xplore

  86.

 • G. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din străinătate: (6 articole)

  1. Salceanu A., Lunca E., Paulet M., 2017, Affordable evaluation of low frequency electric fields from the standpoint of Directive 2013/35/EU, ACTA IMEKO, E-Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO),Vol. 6, No. 4, (December 2017) ISSN 2221-870X, www.scopus.com

  2. Salceanu A., Palfi V., 2017, Introductory notes for the Acta IMEKO Special Issue on the "22-nd Symposium on Measurement of Electrical Quantities" and the "20-th Workshop on ADC/DAC Modelling and Testing", E-Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), Vol. 6, No. 4 ( December 2017), pp. 2-4, ISSN 2221-870X, www.scopus.com

  3. Salceanu A., Gomariz S., 2015, Introductory notes for the Acta IMEKO Special Issue on the "19th Symposium on Measurement of Electrical Quantities" and the "17th Workshop on ADC/DAC Modelling and Testing", E-Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), Vol. 4, No. 1 (2015), pp. 2-4, ISSN 2221-870X, www.scopus.com

  4. Lunca E., Salceanu A., Ursache S., 2013, "Automated Measurement and Monitoring of the Electromagnetic Fields from GSM Systems," Journal of Clean Energy Technologies, Vol. 1, no. 3, pp. 174-177, ISSN: 1793-821X

  5. Lunca, E. , Salceanu A., 2012, A.LabVIEW interactive simulations for electromagnetic compatibility, International Journal of Online Engineering. Volume 8, Issue 2, 2012, Pages 11-14, ISSN: 18681646, www.scopus.com

  6. Lunca, E. Salceanu, A., 2012, Virtual instrumentation approach for teaching EMC concepts, Journal Elektronika ir Elektrotechnika, Volume 117, Issue1, Pages 75-80

 • H. Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS - indexate BDI: 37 articole

  1. Salceanu A., Paulet M., 2017, Study on the efficiency of conductive insertions in ESD-protective clothes , Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, in press (paper selected after presentation at the 11 th International Conference on Electromecanical and Power Systems, Chisinau, Republic of Moldova, October 2017)

  2. Salceanu A., Ursache S., 2017, On the compliance of electric and magnetic field emissions of various displays with TCO guidelines, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, in press (paper selected after presentation at the 11 th International Conference on Electromecanical and Power Systems, Chisinau, Republic of Moldova, October 2017)

  3. Salceanu A., Bicleanu P., Nicuţă A., 2013, Approaches on measurements of human skin electrical resistance, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LIX (LXIII), Fasc. 4, pp.67-78, ISSN 1223-8139

  4. Lunca E., Ursache S., Salceanu A., 2012, Study of the power frequency magnetic fields in residences and schools, Buletinul Agir, Nr.3/2012, pp.689-694 , ISSN 1224-7928

  5. Luca C., Salceanu A., 2012, On the physiological influence of electromagnetic waves considering an electrical model of pulmonary ventilation, Buletinul Agir, Nr.3/2012, pp. 747-752 , ISSN 1224-7928

  6. Manolica N., Salceanu A., 2011, Studies regarding modeling and simulation of electrostatic discharge phenomena Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LVII (LXI), Fasc. 3, pp.51-57, ISSN 1223-8139

  7. Corciova C., Zaharia D., Turnea M., Salceanu A., 2011, Measuring system of hemodynamic parameters using electrical impedance, Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering series, No. 35, 2011;pp.219-224, ISSN 1842-4805

  8. Beniuga O., Neacsu O., Salceanu A., 2011, Approaches on pollutant fields associated to electrostatic discharge over the working and electronic environment – modeling and simulation, Buletinul Ştiinţific al Universităţii “Politehnica” din Timişoara, Tomul 56(70), Fascicula 2, pp.3-6, ISSN 1224-6034

  9. Luncă E., Salceanu A., 2010, Virtual Instrumentation for Extending the Capabilities of a Spectrum Analyzer to Automatically Perform RF Measurements, Acta Electrotehnica, Volume 51, Number 4, pp. 271-275, ISSN 1841-3323, Index Copernicus International

  10. Luncă, E., Salceanu A., Ursache S., 2009, EMC Testing Education According to the ISO/IEC 17025 Quality System Requirements, Acta Electrotehnica, Volume 50, Nr.3, pp.214-218, ISSN 1841-3323, Index Copernicus International

  11. Luncă, E., Salceanu A., Ursache S., 2009, EMC Testing Education According to the ISO/IEC 17025 Quality System Requirements, Acta Electrotehnica, Volume 50, Nr.3, pp.214-218, ISSN 1841-3323, Index Copernicus International

  12. Luncă E., David V., Salceanu A., Neacşu O., 2008, Broadband magnetic field meter, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LIV (LVIII), Fasc. 3, pag. 387- 392, ISSN 1223-8139

  13. David V.,Nica I., Salceanu A., 2008, On the Estimation of SAR in Human Head from Electromagnetic Field Measurements, Acta Electrotehnica, Special issue, Academy of Technical Sciences of Romania, Technical University of Cluj-Napoca, Romania, pag. 290-293, ISSN 1841-3323, revistă cotată CNCSIS B+

  14. Păuleţ M.V., Creţu M., Salceanu A., 2006, Application for measurements distribution, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), Fasc. 5, pag. 1053-1058, ISSN 1223-8139

  15. Neacşu O., Creţu M., Salceanu A., 2006, General aspects on electromagnetic pollution of the enviroment, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), Fasc. 5, pag. 852-857, ISSN 1223-8139

  16. E. Luncă, C. Donciu, Salceanu A. şi V. David, 2006, Testing and monitoring systems based on virtual instrumentation, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), Fasc. 5, pag. 1037-1042, ISSN 1223-8139

  17. E. Luncă, Salceanu A., V. David şi M. Creţu, 2006, RF Digital Power Meter, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), Fasc. 5, pag. 1031-1036, ISSN 1223-8139

  18. Salceanu A., M. Păuleţ şi E. Luncă, 2006, Statistical method in establishing the ESD manufacturing margin, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), Fasc. 5, pag. 1085-1088, ISSN 1223-8139

  19. Salceanu A., E. Luncă, Oana Neacşu, 2006, Meeting the recent requests originated by incoming edition of EN 61000-4-2, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), Fasc. 5, pag. 1075-1080, ISSN 1223-8139

  20. Salceanu A., V.David şi M.Creţu, 2006, Upon the influence of ESD gun on the repetability of immunity tests, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), Fasc. 5, , pag. 1081-1084, ISSN 1223-8139

  21. David V., Salceanu A., Nica I., Cretu M., 2006, An active magnetic field sensor for the electromagnetic environment measurements, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), FASC. 5B, , pp. 991 – 996

  22. David V., Ciobanu R., Salceanu A., 2006, On the characterization of the electromagnetic field propagation through buildings walls, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tomul LII (LVI), FASC. 5B, pp. 820 – 825

  23. Luncă E., Donciu C., Salceanu A., David V., 2005, Sistem virtual de monitorizare a câmpului electromagnetic, Revista de Instrumentaţie Virtuală, nr. 1 (25), pp. 21-24

  24. Salceanu A., David V., Luncă E., 2004, Evaluating ESD Menace in Automotive Environments, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul L (LIV), fasc. 5, 877-881, ISSN 1223-8139

  25. David V., Salceanu A., Cretu M., Paulet M., 2004, Long Term Survey of the 50 Hz Magnetic Field in Residential Areas, Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Tom L(LIV), Fasc.5, pp. 791-796, ISSN 1223-8139

  26. Salceanu A., Creţu M., Paulet M., 2004, Measuring and interpreting the CMOS variable input impedance versus ESD stress, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul L (LIV), fasc. 5, 872-876, ISSN 1223-8139

  27. Breniuc L., Haba C.G., Salceanu A., 2002, Remote temperature measurement system for the instrumentation laboratory, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVIII (LII), fasc. 5, 303-310, ISSN 0258-9109

  28. David V., Salceanu A., Cretu M., 2002, The Measurement of Low Frequency magnetic Fields in Residual Buildings, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVIII (LII), fasc. 5, 299-302, ISSN 0258-9109

  29. Salceanu A., David V., Creţu M., 2002, Considerations on the factors determining the shape of the firstincreasing front of electrostatic discharges, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLVIII (LII), fasc. 5, 253-258, ISSN 0258-9109

  30. David V., Salceanu A., Creţu E., 1999, On a simultaneous measurement of RF complex E and H fields, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLV(IL), fasc. 5A, 338-341, ISSN 0258-9109

  31. David, V., Salceanu A., Cretu E., 1999, The measurement of magnetic field generated by video display terminals, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLV(IL), fasc. 5A, 228-231, ISSN 0258-9109

  32. Salceanu A., Baltag O., David V., Craus M.L., 1999, Study of a magnetic field sensor with nanocrystalline materials, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLV(IL), fasc. 5A, 381-384, ISSN 0258-9109

  33. Salceanu A., David V., Creţu E., 1999, Plane fluxgate sensor using amorphous ferromagnetic ribbons, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLV(IL), fasc. 5A, 377-380, ISSN 0258-9109

  34. David V., Antoniu M., Salceanu A., 1999, The Electrical Field Sensitivity of the Loop Sensor, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLV(IL), fasc.3-4, ISSN 0258-9109,

  35. Salceanu A., Apopei V., 1998, Dynamic Preisach Modelling Applied to Förster-Type Sensors, Buletinul Ştiinţific al Universităţii “Politehnica” din Timişoara, Tomul 43(57), Fascicula 2, 224-226, ISSN 1224-6034

  36. Salceanu A., 1998, Polynomial Approach for Rate-Dependent Hysteresis Loops of Tape-Wound Amorphous Metallic Alloys, Buletinul Ştiinţific al Universităţii “Politehnica” din Timişoara, Tomul 43(57), Fascicula 2, 221-223, ISSN 1224-6034

 • I. Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor internaţionale: 56 (din care 8 articole publicate in volumele conferinţelor internaţionale organizate în România si 48 articole publicate in volumele conferinţelor internaţionale organizate în străinătate).

  1. Salceanu A., Lupuleasa, I.G., Neacsu, O.M., 2015, Study upon Main Causes of Changeability in ESD-Textiles’ High Resistance Measurements Proceedings of the 10th International Conference on Electromechanical and Power Systems, SIELMEN, 8-9 October 2015, Chisinau, Republic of Moldova, pp.415-418, ISBN 978-606-567-284-0

  2. Salceanu A., Bargan L., Bicleanu P., 2013, Approaches on measuring the surface resistance of vivid skins, Proceedings of 9 th International Conference on Electromecanical and Power Systems, Chisinau, Republic of Moldova, 17-18 October 2013, pp. 501-504, ISBN 978-606-13-1560-4

  3. Salceanu A., Bargan L., Nicuta A., 2013, Approaches on measuring the human body electrical capacitance, Proceedings of 9 th International Conference on Electromecanical and Power Systems, Chisinau, Republic of Moldova, 17-18 October 2013, pp. 505-508, ISBN 978-606-13-1560-4

  4. David V., Nica I., Baltag O., Salceanu A., 2009, Electromagnetic simulation and field measurements in a shielded room destined for biomedical applications. 8th International Symposium on Electromagnetic Compatibility and Electromagnetic Ecology, Saint-Petersburg, Rusia, pag. 56-59

  5. Paulet M., Cretu M., Salceanu A., 2005, Virtual Multimeter, Proceedings of 5th International Conference on Electromecanical and Power Systems, Chisinau, Republic of Moldova, Vol.1, 366-369, ISBN 973-716-209-9

  6. Luncă E., Donciu C., Salceanu A., 2005, Virtual Interface for Spectral Measurements, Proceedings of 5th International Conference on Electromecanical and Power Systems, Chisinau, Republic of Moldova, Vol.1, 355-358, ISBN 973-716-209-9

  7. Luncă E., Salceanu A., David V., 2005, Dealing with Electromagnetic Interference Problems by using Near-field Probes, Proceedings of 5th International Conference on Electromecanical and Power Systems, Chisinau, Republic of Moldova, Vol.1, 351-354, ISBN 973-716-209-9

  8. Salceanu A., David V., Cretu M., 2005, Upon the Influence of the ESD Tester Ground Connection on the Rise Time of the Injected Current, Proceedings of 5th International Conference on Electromecanical and Power Systems, Chisinau, Republic of Moldova, Vol.1, 319-320, ISBN 973-716-209-9

  9. David V., Salceanu A., Luncă E., 2005, The Measurement of Magnetic Fields near Power Lines, Proceedings of 5th International Conference on Electromecanical and Power Systems, Chisinau, Republic of Moldova, Vol.1, 243-246, ISBN 973-716-209-9

  10. Salceanu A., David V., Luncă E., 2005, Oscillating Extension of the Human-Body ESD Model, Proceedings of 5th International Conference on Electromecanical and Power Systems, Chisinau, Republic of Moldova, Vol 2, 1061-1062, ISBN 973-716-230-7

  11. Salceanu A., Păuleţ M., Luncă E., 2003, Techniques, Checklists and Audit for the Emissive Potentials Evaluation, 4-th International Conference on Electromechanical and Power Systems SIELMEN 2003, Chisinau, 109-112, ISBN 9975-9771-1-1

  12. Salceanu A., Luncă E., Creţu V.E., 2003, Strategy for EMC Management, adequate to SMEs, 4-th International Conference on Electromechanical and Power Systems SIELMEN 2003, Chisinau, 105-108, ISBN 9975-9771-1-1

  13. David V., Creţu M., Salceanu A., 2002, Metode de măsurare a câmpului electromagnetic cu aplicabilitate în domeniul biomedical, A Doua Conferinţă Internaţională de Inginerie Electrică şi Energetică, EPE 2002, Iaşi

  14. Salceanu A., Creţu M., Breniuc L., 2002, Studierea influenţei traseelor şi firelor de masă interne asupra imunităţii ESD a unui magnetometru, A Doua Conferinţă Internaţională de Inginerie Electrică şi Energetică, EPE 2002, Iaşi

  15. Salceanu A., Creţu M., David V., 2002, Studiu asupra factorilor care afectează forma primului front ascendent al unei descărcări electrostatice, A Doua Conferinţă Internaţională de Inginerie Electrică şi Energetică, EPE 2002, Iaşi

  16. Breniuc L., Haba C., Salceanu A., 2001, Interfaţă biprocesor de tip FIFO realizată cu un circuit programabil FPGA, A treia conferinţă internaţională de sisteme electromecanice şi energetice,Vol. III, Chişinău, 259-262, ISBN 9975-9638-8-9

  17. Breniuc L., Salceanu A., Haba C., 2001, Interfaţă biprocesor realizată cu un circuit programabil de tip CPLD, A treia conferinţă internaţională de sisteme electromecanice şi energetice,Vol. III, Chişinău, 263-266, ISBN 9975-9638-8-9

  18. Sărmăşanu C., Salceanu A., Breniuc L., Creţu M., 2001, Aprecierea calităţii unui receptor trifazat prin măsurarea factorului de putere global, A treia conferinţă internaţională de sisteme electromecanice şi energetice, Vol. III, Chişinău, 225-228, ISBN 9975-9638-8-9

  19. David V., Salceanu A., Creţu M., 2001, Măsurarea câmpurilor magnetice generate de reţeaua de alimentare cu energie electrică, A treia conferinţă internaţională de sisteme electromecanice şi energetice, Chişinău, 191-194, ISBN 9975-9638-8-9

  20. David V., Salceanu A., Breniuc L., 2001, Asupra instrumentaţiei utilizate la supravegherea poluării electromagnetice, A treia conferinţă internaţională de sisteme electromecanice şi energetice, Chişinău, 194-198, ISBN 9975-9638-8-9

  21. Salceanu A., Sărmăşanu C., Breniuc L., 2001, Metoda de măsurare a perturbaţiilor conduse, vehiculate prin cablul de alimentare al echipamentelor de calcul, A treia conferinţă internaţională de sisteme electromecanice şi energetice, Vol. III, Chişinău, 233-234, ISBN 9975-9638-8-9

  22. Salceanu A., Breniuc L., Creţu M., 2001, Teste de susceptibilitate a calculatoarelor personale la descarcarile electrostatice, A treia conferinţă internaţională de sisteme electromecanice şi energetice, Vol. II, Chişinău, 185-186, ISBN 9975-9638-8-9

  23. Salceanu A., David V., Sărmăşanu C., 2001, Tehnici combinate de măsurare a radiaţiei perturbatoare în câmp apropiat, A treia conferinţă internaţională de sisteme electromecanice şi energetice, Vol. III, Chişinău, 231-232, ISBN 9975-9638-8-9

  24. Salceanu A., David V., Creţu M., 2001, Influenţa soluţiilor de cablare a referinţei asupra comportării ESD, A treia conferinţă internaţională de sisteme electromecanice şi energetice, Vol. II, Chişinău, 189-190, ISBN 9975-9638-8-9

  25. Salceanu A., David V., Creţu M., 2001, Model al descărcărilor electrostatice prin orificiile ale carcaselor din material plastic, A treia conferinţă internaţională de sisteme electromecanice şi energetice, Vol. II, Chişinău, 187-188, ISBN 9975-9638-8-9

  26. Sărmăşanu C., Breniuc L., Salceanu A., Sărmăşanu V., 2001, Fuzzy-Symbolic Ion Activity Measurement in Test Solution, 11-th IMEKO TC-4 Symposium on Trends in Electrical Measurement and Instrumentation, Lisbon, Portugal, 387-390, ISBN 972-98115-4-7

  27. Breniuc L., Salceanu A., Sărmăşanu C., 2001, Digital Test Signal Generator Implemented with FPGA, 11-th IMEKO TC-4 Symposium on Trends in Electrical Measurement and Instrumentation, Lisbon, Portugal, 216-220, ISBN 972-98115-4-7

  28. Salceanu A., Sărmăşanu C., Creţu M., 2001, An Approach for Near-Field Measurement of Radiated Emissions from Digital Circuits, 11-th IMEKO TC-4 Symposium on Trends in Electrical Measurement and Instrumentation, Lisbon, Portugal, 28-31, ISBN 972-98115-4-7

  29. Salceanu A., Breniuc L., Creţu M., David V., 2001, Monitoring Rapid Voltage Fluctuations and Harmonics Due to Oscilator and Relays in the Cord Connecting the Equipment to Mains Supply, 11-th IMEKO TC-4 Symposium on Trends in Electrical Measurement and Instrumentation, Lisbon, Portugal, 230-232, ISBN 972-98115-4-7

  30. Foşalău C., Salceanu A., Creţu, M., 2001, A VI-Based Instrument for Measurement of Quality Parameters in Electronic Power Systems, 2-nd International Conference on Management of Technological Changes, Iasi, 161-166, ISBN 973-590-580-9

  31. Salceanu A., Creţu M., Foşalău C., 2001, Pre-compliance Testing Phylosophy in EMC Management, 2-nd International Conference on Management of Technological Changes, Iasi, 75-81, ISBN 973-590-580-9

  32. David V., Salceanu A., 2001, The measurement of electric and magnetic fields emitted from video display terminals, Proceedings of International Metrology Conference, Bucharest, 183-187, ISBN 973-99385-5-8

  33. Salceanu A., Creţu M., 1999, Real-time data acquisition and analysis System for Testing Mechanically-Induced Electrical Noise, Proceedings of 44.Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Universitat Ilmenau, Band 1, Erfurt-Ilmenau, 280-283, ISSN 0943-7207

  34. O. Baltag, D. Costandache, A. Salceanu, 1999, Study of a ferrite sensor for medium magnetic field intensity measurement, Conference Non-Linear Electromagnetic Systems ISEM `99, in volume „Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics”, vol.18, Editori: P. di Barba, A. Savini, pp.665-669, 2000, IOS Press-Amsterdam, ISSN: 1383-7281

  35. Salceanu A., Creţu M., David V., 1999, Magnetic hysteresis based method for measuring tensile loads applied to strips and ribbons, Proceedings of 44.Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Technische Universitat Ilmenau, Band 1, Erfurt-Ilmenau, 274-279, ISSN 0943-7207

  36. Salceanu A., 1998, Dynamic Hysteresis Loops Prediction for Amorphous Ribbons, Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electricity, ICATE’98, Volume I, Craiova, 213-216

  37. Salceanu A., 1998, Odd and Even Polynomials Approximation of Dynamic B-H Dependence for Soft Magnetic Materials, Proceedings of the International Conference on Applied and Theoretical Electricity, ICATE’98, Volume I, Craiova, 207-212

  38. Baltag O., Salceanu A., Costandache D., 1998, Simulation and Modellind of the Fluxgate Sensor, Proceedings of 43.Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Volume II, Ilmenau, Germany, 355-358, ISSN 0943-7207

  39. Ciobanu O., Salceanu A., 1998, Nondestructive Barkhausen Noise Measurements Overview, Proceedings of IMEKO TC-4 Symposium on Development in Digital Measuring Instrumentation, ISDDMI’98, Volume II, Naples, Italy, 607-610

  40. Breniuc L., Salceanu A., 1998, Nonlinear Analog to Digital Converters, Proceedings of The Third Workshop on ADC Modelling and Testing, Volume I, Naples, Italy, 461-465

  41. David V., Salceanu A., 1998, On a Simple Method for the Calibration of Magnetic Field Meters, Proceedings of IMEKO TC-4 Symposium on Development in Digital Measuring Instrumentation, ISDDMI’98, Volume I, Naples, Italy, 75-78
  42. Salceanu A., Breniuc L., Ciobanu O., 1998, Programs and Virtual Hysteresisgraph for Scalar Preisach Modelling, Proceedings of IMEKO TC-4 Symposium on Development in Digital Measuring Instrumentation, ISDDMI’98, Volume II, Naples, Italy, 526-529

  43. Salceanu A., Baltag O., Costandache D., 1998, Toroidal Fluxgate Sensors Compared in Dynamic Preisach Framework, Abstract Digest of The 7th European Magnetic Materials and Applications Conference, EMMA’98, Zaragoza, Spain, 248

  44. Baltag O., Costandache D., Cotae C., Salceanu A., 1998, Tilt Measurement Sensor, Proccedings of The Second European Conference on Magnetic Sensors & Actuators, EMSA’98, Sheffield, Great Britain, 162

  45. Baltag O., Craus M.L., Costandache D., Craus C.B., Salceanu A., 1998, Study of a Magnetic Field Sensor with Nanocrystalline Materials, Proccedings of The Second European Conference on Magnetic Sensors & Actuators, EMSA’98, Sheffield, Great Britain, 127

  46. Baltag O., Salceanu A., Costandache D., 1998, An Appraisal of a Magnetic Sensor with Amorphous Core, Proccedings of The Second European Conference on Magnetic Sensors & Actuators, EMSA’98, Sheffield, Great Britain 125-126

  47. Baltag O., Salceanu A., Costandache D., 1998, Preisach Approach for Modelling an Amorphous Toroidal Fluxgate Sensor, Proccedings of The Second European Conference on Magnetic Sensors & Actuators, EMSA’98, Sheffield, Great Britain, 104

  48. Craus M.L., Baltag O., Salceanu A., Craus C.B., Costandache D., Li2O-Cu-Fe2O3 Ferrite; Structure and magnetic Properties, Proccedings of The Second European Conference on Magnetic Sensors & Actuators, EMSA’98, Sheffield, Great Britain, 55

  49. Salceanu A., Baltag O., Costandache D., 1998, Virtual Hysteresisgraph for Magnetic Tests of Strips and Wires under Stress, Proccedings of The Second European Conference on Magnetic Sensors & Actuators, EMSA’98, Sheffield, Great Britain, 158-159

  50. Ciobanu O., Cretu M., Salceanu A., 1998, Technique for residual stress measurement in ferromagnetic steels, Proceedings of the International Computer Science Conference MICROCAD’98, Section B, Volume Metallurgia, Miskolc, 63-64

  51. Salceanu A., Ciobanu O., 1998, An Approach to Dynamic Hysteresis Loops Prediction for Soft Magnetic Laminations, Proceedings of the International Computer Science Conference MICROCAD’98, Volume Measurement and Automation, Miskolc, 65-68

  52. Salceanu A., Apopei V., 1998, Comparison between Two Models of Iron Losses calculation for Ferro-Silicon Plates, Proceedings of the International Computer Science Conference MICROCAD’98, Volume Measurement and Automation, Miskolc, 35-38

  53. Salceanu A., 1997, Program general de determinare şi testare a funcţiei de distribuţie Preisach, Lucrările Primei Conferinţe Internaţionale de Sisteme Electromecanice, SIELMEC’97, volumul II, Chişinău, 224-227, ISBN 9975-910-22-X

  54. Salceanu A., 1997, Model tip Preisach de evaluare a pierderilor prin histerezis, Lucrările Primei Conferinţe Internaţionale de Sisteme Electromecanice, SIELMEC’97, volumul II, Chişinău, 219-222, ISBN 9975-910-22-X

  55. Salceanu A., 1997, Metodă de identificare şi modelare a componentelor reversibile ale magnetizaţiei, în cadrul Preisach cu deplasare, Lucrările Primei Conferinţe Internaţionale de Sisteme Electromecanice, SIELMEC’97, volumul II, Chişinău, 215-218, ISBN 9975-910-22-X

  56. Vremera E., Zet C., Salceanu A., 1997, Virtual RF Power Meter Using Bolometer Sensor and GP-IB Instruments, Proceedings of the International Symposium on Signals, Circuits and Systems SCS’97, Iasi, 503-506

 • Telefon:
  +4 0721 571 325

 • Adresa:
  Iasi, Romania

Copyright 2017 © Alexandru Sălceanu - Toate drepturile rezervate