img

Decizia Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

img

Echipa câştigătoare. Prorectorul şi prodecanii: Prof. Mircea Guşă, Prof. Gheorghe Băluţă, Prof. Marcel Istrate, Prof. Viorel Varvara

Festivitatea de inaugurare a sălii de conferinţe Dragomir Hurmuzescu

img

Cei patru titani ai centenarului

Centenarul învăţământului electrotehnic superior

img

Medaliile centenarului

Decan la Sărbătoarea Centenarului Învăţământului Electrotehnic Superior, în România, la Iaşi, 28 Octombrie 2010

    În decembrie 2007 am candidat pentru a treia oară consecutiv la demnitatea de Şef de catedră. Faptul că am fost votat în unanimitate de către cei alături de care îmi desfăşurasem zilnic activitatea a reprezentat argumentul decisiv în asumarea candidaturii pentru funcţia de Decan al Facultăţii de Electrotehnică.

    Decanul este o personalitate „in the limelight”, oricând se poate face un transfer de imagine de la Om la Facultate. Personalitatea unui Decan nu trebuie grevată de suspiciuni sau incompatilităţi iar libertatea lui de acţiune nu trebuie să fie limitată de angajamente sau subordonări exterioare unui autentic spaţiu academic.

    În pregătirea acestui demers, am solicitat Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii o decizie care să ateste necolaborarea mea cu poliţia politică comunistă, primind decizia 2038 din 03.07.2007.

    Nu consider acest atestat drept un certificat de „nobleţe”, ci doar un document neutru care închide fără echivoc, înainte de a fi eventual deschisă, o temă cam prea „la modă” în dezbaterile post-decembriste din pasionala noastră ţară.

    Structural şi cultural, am fost şi rămân un om de stânga, (o doctrină care să aibe la bază vechiul adagiu: „Domnul ajută pe cel care se ajută”). Am decis totuşi, în acelaşi context al candidaturii la funcţia de decan al unei facultăţi centenare, să mă distanţez de orice implicare în viaţa unui partid, de orice nedorită subordonare sau ingerinţă politică.

    Realizarea pe care o consider cea mai notabilă, a echipei care a fost votată pentru a conduce facultatea în mandatul 2008 – 2012 este crearea unui climat academic care să stimuleze o îmbinare echilibrată între dezvoltarea personală şi cea instituţională, care să coaguleze valorile cvasi-unanimităţii corpului profesoral, cu devotament şi deplină transparenţă decizională.

Doar câteva spicuiri din ce considerăm că s-a făcut bun în Facultate în ultimii ani:
a) În plan didactic:
► Autorizarea programului de studii de licenţă în limba engleză: Electrical Engineering and Computers, scolarizat lui cu începere din 2011;
► Acreditarea programului de studii de licenţă Informatică Aplicată în Ingineria Electrică;
► Autorizarea noului program de master „Inginerie şi management în contextul globalizării”;

b) În plan ştiinţific:
► Organizarea în 2008, 2010 și 2012 a Conferinţei Internaţionale EPE;
► Coorganizarea în 2009 şi 2011 a Conferinţei Internaţionale SIELMEN;
► Clasificare B+ şi BDI a Buletinului Institului Politehnic, secţia Electrotehnică, Energetică şi Electronică (împreună cu colegii de la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei);
► Dezvoltarea activităţii a trei centre de cercetare recunoscute de CNCSIS, dintre care unul, „METROS”, reacreditat ca centru de excelenţă;

c) În plan edilitar:
► Construirea Sălii de Conferinţe „Dragomir Hurmuzescu” inaugurată în 2009;
► Reabilitarea a 25 de spaţii de învăţământ (amfiteatre, săli de seminar, laboratoare);
► Demararea lucrărilor de reabilitare a noului sediu al mașinilor Electrice din clădirea Tex 6;
► Realizarea grupului statuar al celor patru mari profesori care au impulsionat progresul facultăţii: Dragomir Hurmuzescu, Ştefan Procopiu, Cezar Parteni şi Mircea Volanschi;


d) În planul vizibilităţii naţionale şi internaţionale a facultăţii:
► Organizarea de anvergură internaţională a manifestărilor centenarului învăţământului electrotehnic superior. Am publicat nu mai puţin de 10 volume cu ISBN dedicate aniversării. Am avut oaspeţi de marcă din toate colţurile lumii. Am fost laureaţi cu diplome şi medalii de excelenţă din partea a 22 de Universităţi sau Facultăţi din Franţa, Anglia, Germania, Italia, Portugalia, Israel, Turcia, Cipru, Republica Moldova, Cluj, Bucuresti, Suceava, Brasov, Craiova, alături de toate Universităţile din Iaşi.    O semnificaţie aparte au avut-o diplomele şi medaliile oferite de reprezentanţii la vârf ai conducerii ieşene de la acel moment.

    Mesajul transmis de cei patru conducători, provenind din zone diferite ale spectrului politic românesc a reprezentat o recunoaştere a prestigiului de care se bucură Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, un angajament public asumat privind stimularea excelenţei în mediul universitar, considerat drept un pilon peren şi principal al dezvoltării sustenabile a societăţii ieşene, pe ansamblul ei.

  • Telefon:
    +4 0721 571 325

  • Adresa:
    Iasi, Romania

Copyright 2017 © Alexandru Sălceanu - Toate drepturile rezervate